Friday, March 13, 2009

Tanaman = Kultura

Nindot nga pasumbingay sa Kultura ang Tanaman. Haom gyod. Kay anaa ang pag-ugma, ang pagtubo,ug paglambo. Diha sa kinaiyahan nanukad. Sama lang nga ang kultura, diha gapanukad sa kalikopan, sa kinaiyahan, ug tali sa pag-ugmad sa tawo o sa pagpulos niya sa kinaiyahan o sa palibot, nahulma o milambo ang iyang kultura. Sama ra gyod sa pagugmad og tanaman, sa pagtanom, pag-alima, mao sad ang kinahanglan nga pag-alima alang sa kalamboan sa Kultura.

No comments: